Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános rész

A megrendelések feladása a webáruházba kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül.

A webáruházban vásárlás előtt regisztrációra van szükség, ahol a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.

A webáruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a webáruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon vagy e-mail-ben megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

Szállítási feltételek

A webáruházban kiválasztott és megrendelt termékeket Ön a lehetőségekhez képest pár napon belül, vagy a megrendelését követő telefonos visszajelzésünk alkalmával egyeztetett időpontban személyesen veheti át a vásárloskor kiválasztott átvevőponton, vagy kérésre a küldeményeket futárszolgálattal szállítjuk.

Szállítási határidő raktáron lévő termékekre: 5-8 munkanap. Raktáron esetleg nem lévő termékek vásárlása esetén, telefonon tájékoztatjuk a vevőt a szállítási határidőről. Pontosabb időpontot nem tudunk adni, mert ez a szállítás terítőhálózaton keresztül történik, és nem célfuvar. Javasoljuk, olyan címet adjon meg szállítási címként, ahol Ön 8-17 óra között elérhető (lakás – ha otthon tartózkodik, esetleg szomszéd, vagy munkahely (ennek nevét is feltétlenül adja meg a saját neve mellett). Ha megadja telefonszámát is, a futár előzetesen bejelentkezik Önnél. Amennyiben a futár nem találja Önt a megadott címen, egy telefonszámmal ellátott értesítőt hagy az Ön részére.

A megrendelt termék átvételekor Ön a futárnak fizeti ki az áru értékét és a szállítási és utánvétel költségét. Az ÁFA-s számlát a csomagban találja.

Ha megrendelésével kapcsolatban segítségre van szüksége, hívja www.az-smart.hu oldalon az ügyfélszolgálatot.

Kérjük, a csomag sértetlenségét szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

>>>Szállítási információk bővebben<<<

A jótállás (garancia) és a szavatosság

A használati útmutatóban, vagy a jótállási jegyen, vagy a kísérő számlán fel van tüntetve a konkrét jótállás vállalása minden szállított termékre, az azokon rögzített időpont és időtartam az érvényes. A webáruházban a szavatossági és jótállási felelősségre a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

A shop által értékesített termékekre általában az átadástól számított 12 hónap jótállás vonatkozik.

A használati útmutatóban, vagy a jótállási jegyen, vagy a kísérő számlán fel van tüntetve a konkrét jótállás vállalása minden szállított termékre, az azokon rögzített időpont és időtartam az érvényes.

Juttassa el a meghibásodott terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a garancia lejárati napjáig a AZ-NET ALFA KFT. ügyfélszolgálatára: 2120 Dunakeszi, Bem u. 5.. Javasoljuk, hogy mielőtt a terméket visszaküldené, telefonon vegye fel a kapcsolatot (Tel: +36-27-745-004).
Azt követően, hogy a termék megérkezett ügyfélszolgálatunkra munkatársunk megkezdi az ügyintézést, és felveszi Önnel a kapcsolatot a javítás vagy csere befejezésekor.

Fontos! Amennyiben a termék a vásárlástól számított 8 napon belül - rendeltetésszerű használat esetén - meghibásodik, és Ön szeretne elállni a vásárlástól, a meghibásodott terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a vásárlástól számított 8 napon belül szíveskedjék visszajuttatni a AZ-NET ALFA KFT. ügyfélszolgálatára: 2120 Dunakeszi, Bem u. 5.. Így tudjuk vállalni a termék visszavásárlását.

Elállás joga

Minden fogyasztónak (magánszemély) a termék átvételének napjától számított 14 napon belül elállási joga van a vonatkozó kormányrendelet: 45/2014. (II.26.) alapján, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza.

A vevő nem veheti használatba a terméket.

Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben (webshop/kukac/az-smart/pont/eu) vagy személyesen (+36-27-745-004) kell bejelentenie.

 

Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük.

Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 14 munkanapon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vásárló köteles a Szolgáltató részére, a 2120 Dunakeszi, Bem u. 5. átvevőpontra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.

 

Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, a 2120 Dunakeszi, Bem u. 5. átvevőpont nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

 

A 2120 Dunakeszi, Bem u. 5. átvevőpont üzlethelyiségében személyesen vásárolt árukra nem vonatkozik az elállási jog.

Panaszkezelés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Posta cím: 1135 Budapest, Tahi utca 69.
Telephely: 2120 Dunakeszi, Bem u. 5.
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Telefonszám: +36-27-745-004
E-mail:LÉPJ KAPCSOLATBA ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKKAL

 

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy esetleges fogyasztói jogvita esetén, lehetősége van az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni közvetlenül vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testületen keresztül az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: 
+36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

 

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.
Adatkezelési tájékoztató
Bevezetés

Az AZ-NET ALFA Kft. (székhely: 1135 Budapest, Tahi utca 69.; bejegyezve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg. 01-09-977830 cégjegyzékszámon; a továbbiakban: „Társaság”), mint a http://az-smart.hu  honlap üzemeltetője ezúton teszi közzé a weblapjain alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveit és szabályait, az Általános Adatvédelmi Rendelet (’GDPR’) és a NAIH azon előírásainak megfelelően, hogy a Társaság az érintetteket tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően fogalmazva tájékoztassa.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: AZ-NET Alfa Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-977830

Adatkezelő székhelye: 1135 Budapest, Tahi utca 69.

Adatkezelő telephelye: 2120 Dunakeszi, Bem u. 5.

Telefonszáma: (+36-27) 745-004

Adatkezelő elektronikus címe: info/kukac/az-net/pont/hu

Adatkezelő képviselője: a Társaság mindenkori cégjegyzék szerinti ügyvezetője

Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A Társaság áttekintette belső folyamatait, amely során arra jutott, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 37. cikk (1) bekezdése szerinti adatkezelési tevékenységeket nem végez, DPO kinevezésére nincs szükség.

Adatvédelmi hatóság adatai

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postai címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Elektronikus címe: ugyfelszolgalat kukac naih.hu

Telefonszáma: +36 1 391 14 00

Fax: +36 1 391 14 10

Weblapja: https://naih.hu

Az adatkezelési tevékenységek bemutatása

Az adatkezelés célja információ nyújtás, kapcsolattartás az ügyfelekkel és érdeklődőkkel. A weblap cookie-kat / sütiket használ, a külön süti tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

Kapcsolat felvétel, illetve feliratkozás esetén az érintett neve és e-mail címe rögzítésre és kezelésre kerül a Társaság által.

Az adatkezelések jogalapja az érintettek hozzájárulása és jogos érdek. Az adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás megszűnéséig, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az ágazati jogszabályokban és állásfoglalásokban előírtaknak megfelelően.

A Társaság az oldalaiba beépülő közösségi média (Facebook, Instagram, Youtube) és Google modulokat használ, remarketing céllal is; ezen cégek adatvédelmi irányelvei elérhetőek ezen társaságok (időről-időre változó) honlapjainak privacy/adatvédelem menüpontjai alatt.

A személyes adatok feldolgozásába bevont adatfeldolgozók feladataikat a Társaság utasításai szerint teljesítik. Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott adatokat kizárólag Társaság rendelkezései szerint tárolhatják, illetve dolgozhatják fel. Az adatfeldolgozók kötelesek a Társaság által támasztott követelményeknek folyamatosan megfelelni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.

Az érintettek jogai

Azon természetes személy, akinek a személyes adatát a Társaság kezeli (a továbbiakban: „Érintett”), bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Társasághoz fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Érintett jogos kérése esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából megalkotja belső Adatvédelmi incidens szabályzatát és adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott esetleges egyéb adatokat.

Érintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását.

Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. Társaság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság jogszabályi előírás alapján a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti adatai zárolását. A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását.

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Társaság a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

Esetleges jogvita, jogorvoslat:

Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a fent jelölt elérhetőségein, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Adatbiztonság

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok

esetleges jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, megsemmisülését, illetve az adatszivárgást.

A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse.

A Társaság megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. Ezen kötelezettségvállalást a Társaság az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Társaság megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja és betartatja.

Záró rendelkezések

A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Társaság az Érintetteknek kérésükre átadja.

Társaság az európai adatvédelmi reform keretében születő új uniós és hazai jogszabályok és állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja.

A módosításokat az Érintettekkel elsősorban a https://www.az-smart.hu weblapon történő elhelyezéssel közli. A módosítást az Érintett a Társaság által üzemeltetett weblap használatával fogadja el.

 

Budapest, 2022. január 11.

AZ-NET Alfa Kft